Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bảo Yên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện nằm bên bờ trái sông Hồng, ở phía đông tỉnh Lào Cai. Diện tích 822km2. Số dân 64.400 (1997), gồm các dân tộc: Tày, Dao, Kinh, Giáy, Nùng, H'mông v.v.. Địa hình đồi núi, dãy núi Con Voi ở phía tây, phía đông là núi cao (Pù Khan Bon 1168m), ở giữa địa hình đồi cao trung bình 300-400m. Sông Chảy, sông Hồng chảy qua. Nhiều ngòi suối: Bắc Cuông, Là, Vàm, Bum; Hồ Phố Ràng (21ha). Đất rừng chiếm 20,6% diện tích. Quốc lộ 13C, đường sắt Hà Nội-Lào Cai chạy qua. Huyện gồm 1 thị trấn (Phố Ràng) huyện lị, 17 xã
  • (xã) h. Tam Thanh, t. Phú Thọ
Related search result for "Bảo Yên"
Comments and discussion on the word "Bảo Yên"