Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Ba Vì
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện thuộc tỉnh Hà Tây. Diện tích 410,28km2. Số dân 223.407 (1993), gồm các dân tộc: Kinh, Mường, Dao. Địa hình đồi thoải, lượn sóng. Có núi Tản Viên (1287m), nằm kẹp giữa sông Đà và sông Hồng, hồ Suối Hai. Huyện gồm 1 thị trấn (Tây Đằng), 30 xã
  • (xã) tên gọi các xã thuộc h. Ba Vì (Hà Tây), h. Ba Tơ (Quảng Ngãi)
Related search result for "Ba Vì"
Comments and discussion on the word "Ba Vì"