Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Sóc Sơn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía bắc thành phố Hà Nội. Diện tích 312,1km2. Số dân 220.000 (1997). Địa hình đồng bằng nhiều đất bạc màu, xen đồi thoải. Sông Cầu, Cà Lồ chảy qua. Quốc lộ 3, 70, đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên chạy qua, sân bay quốc tế Nội Bài. Huyện thành lập từ 5-7-1977 do hợp nhất các huyện Đa Phúc, Kim Anh, thị trấn Xuân Hoà lấy tên Sóc Sơn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, thuộc thành phố Hà Nội từ 29-12-1978, gồm 1 thị trấn (Sóc Sơn) huyện lị, 25 xã
  • (thị trấn) h. Sóc Sơn, tp. Hà Nội
  • (xã) h. Hòn Đất, t. Kiên Giang
Related search result for "Sóc Sơn"
Comments and discussion on the word "Sóc Sơn"