Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Võ Tánh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ( - 1801)
  • Danh tướng đời Gia Long, quê ở huyện Phước An, tỉnh Biên Hòa (nay thuộc Đồng Nai), sau dời về huyện Bìh Dương, tỉnh Gia Định (nay thuộc TP. HCM), không biết năm sinh, tuẫn tiết tại Bình Định ngày 07-07-1801
  • Năm 1785, Tây Sơn vào Gia Định, Nguyễn Phúc ánh chạy ra Phú Quốc, ông dấy binh ở Phù Viên (Vườn Trầu, tức vùng Hóc Môn, Bà Điểm), sau dời xuống Định Tường, giữ gò Khổng Tước (tức Gò Công), ông tự xưng Tổng Nhung, chia binh làm 5 đạo gọi là đạo "Kiến Hòa" Tây Sơn Nguyễn Nhạc sai tướng Ngụy Nguyên đánh Gò Công, ông giết chết Ngụy Nguyên, oai danh lừng lẫy từ đấy, được xưng tụng là một trong "Gia Định tam hùng". Năm 1787, Nguyễn ánh sai Nguyễn Đức Xuyên, Trương Phúc Giáo triệu thỉnh ông. Năm 1788, ông đem đạo quân bản bộ và các thuộc hạ Võ Văn Lương, Trần Đôn Tín, Mạc Văn Tô, Nguyễn Văn Hiếu theo Nguyễn ánh tại Hồi Oa (Nước xoáy, Sa Đéc), được phong làm Khâm sai Tổng nhung, dinh Tiền Phong, sau đó được Nguyễn Vương gả em là Ngọc Du công chúa. Do nhiều công trận, năm 1795 ông thăng Khâm sai Chưởng hậu quân, Bình tây Tham thặng Đại tướng quân, tước Quận công
  • Năm 1800, ông trấn thủ thành Quy Nhơn (đã đổi tên là Bình Định) bị Thượng tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng vây ngặt. Ông cố sức cầm chân quân Tây Sơn để Nguyễn ánh thừa thế ra đánh Phú Xuân theo chước "đổi gạch lấy vàng". Khi không cầm cự được nữa. Hiệp trấn Ngô Tùng Châu uống thuốc độc chết, hôm sau, ngày 07-07-1801 ông tự thiêu nơi lầu Bát Giác sau khi gửi thơ yêu cầu tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu chớ giết hại binh sĩ trong thành; cùng chết theo ông có tùy tướng Nguyễn Tấn Huyên. Hài cốt ông được vua Gia Long sai Đinh Công Khiêm và Tôn Thất Bình đưa vào Gia Định chôn cất (lăng ở Phú Nhuận, TP. HCM)
Related search result for "Võ Tánh"
Comments and discussion on the word "Võ Tánh"