Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
anéantir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tiêu diệt, triệt hạ
  • Anéantir une armée
   tiêu diệt một đạo quân
 • làm cho mệt nhoài, làm cho rời rạc chân tay
  • L'insomnie nous anéantit
   chúng tôi rời rạc cả chân tay vì mất ngủ
 • làm cho chán ngán
  • Être anéanti par une mauvaise nouvelle
   nghe tin dữ mà chán ngán
Related words
Related search result for "anéantir"
Comments and discussion on the word "anéantir"