Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, )
bách niên giai lão
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (cũ). Cùng sống với nhau đến trăm tuổi, đến lúc già (thường dùng làm lời chúc vợ chồng mới cưới). Chúc cô dâu chú rể bách niên giai lão.
Related search result for "bách niên giai lão"
Comments and discussion on the word "bách niên giai lão"