Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
bousculer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • xô nhào
  • On a bousculé tous mes livres
   người ta đã xô nhào tất cả sách vở của tôi
 • xô đẩy, chen lấn
  • Être bousculé par la foule
   bị đám đông chen lấn
 • (thân mật) thúc bách
  • J'ai été très bousculé cette semaine
   tuần này tôi bị công việc thúc bách dữ quá
Related search result for "bousculer"
Comments and discussion on the word "bousculer"