Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
coûteux
Jump to user comments
tính từ
 • đắt
 • tốn kém
  • Un voyage coûteux
   một cuộc hành trình tốn kém
 • (nghĩa bóng) phải trả giá đắt; có hậu quả tai hại
  • La victoire a été coûteuse
   cuộc thắng trận đó đã phải trả giá đắt
  • Une erreur coûteuse
   một sai lầm có hậu quả tai hại
Related words
Related search result for "coûteux"
Comments and discussion on the word "coûteux"