Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
correctif
Jump to user comments
tính từ
 • hiệu chỉnh, chỉnh
  • Gymnastique corrective
   thể dục chỉnh hình
  • Substance corrective
   (dược học) chất hiệu chỉnh
danh từ giống đực
 • (dược học) chất hiệu chỉnh
  • Le sucre est le correctif des acides
   đường là chất hiệu chỉnh axit (trong thuốc)
 • lời nói nhẹ đi
 • cái bù vào
  • Correctif aux abus
   cái bù vào những sự lạm dụng
Related words
Related search result for "correctif"
Comments and discussion on the word "correctif"