Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
corrector
/kə'rektə/
Jump to user comments
danh từ
 • người sửa, người hiệu chỉnh
  • corrector of the press
   người sửa bản in
 • người phê bình, người kiểm duyệt
 • (điện học) cái hiệu chỉnh
  • phase corrector
   cái hiệu chỉnh pha
 • người trừng phạt, người trừng trị
Related search result for "corrector"
Comments and discussion on the word "corrector"