Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
déférer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • giao cho xử.
  • Déférer une cause à une cour
   giao một vụ cho một tòa án.
 • đưa ra tòa.
  • Déférer un coupable à la justice
   đưa một kẻ phạm pháp ra trước tòa án.
 • (từ cũ; nghĩa cũ) ban cho, cấp cho.
  • Déférer des honneurs
   ban vinh dự cho.
nội động từ; ngoại động từ gián tiếp
 • nể (mà) theo.
  • Déférer à l'avis de quelqu'un
   nể theo ý kiến ai.
Related search result for "déférer"
Comments and discussion on the word "déférer"