Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
démasquer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • bỏ mặt nạ (cho ai)
 • (nghĩa bóng) vạch trần, lột mặt nạ
  • Démasquer l'hypocrisie
   vạch trần sự giả đạo đức
  • Démasquer un traître
   lột mặt nạ một thằng phản phúc
  • démasquer ses batteries
   (nghĩa bóng) để lộ kế hoạch; để lộ ý đồ
Related words
Related search result for "démasquer"
Comments and discussion on the word "démasquer"