Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
dénicher
Jump to user comments
ngoại động từ
 • bắt ở tổ ra, lấy ở tổ ra
  • Dénicher des oiseaux
   bắt chim ở tổ ra
 • (nghĩa bóng) buộc phải chui ra, đánh bật ra
 • tìm được, tìm ra
  • Dénicher une situation
   tìm được việc làm
nội động từ
 • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) rời tổ, bỏ tổ
 • (từ cũ nghĩa cũ, thân mật) chuồn, bỏ đi
  • Il a déniché cette nuit
   hắn đã chuồn đi đêm vừa rồi
Related search result for "dénicher"
 • Words pronounced/spelled similarly to "dénicher"
  dénicher dénicheur
 • Words contain "dénicher" in its definition in Vietnamese - French dictionary: 
  lần làm tổ
Comments and discussion on the word "dénicher"