Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
discours
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • bài nói, diễn văn
  • Discours de clôtude
   diễn văn bế mạc
 • luận văn
  • Discours de la méthode
   luận văn về phương pháp
 • lời nói, lời
  • Assez de discours, des faits!
   Thôi đừng nhiều lời nữa, hãy cụ thể!
 • (triết học) suy lý, tư duy lôgic
 • (từ cũ, nghĩa cũ) câu chuyện
  • Le discours qu'il m'a tenu
   câu chuyện mà anh ta nói với tôi
  • parties du discours
   (ngôn ngữ học) từ loại
Related search result for "discours"
Comments and discussion on the word "discours"