Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
disponibilité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • tình trạng sẵn dùng được
  • La disponibilité d'un appartement
   tình trạng một căn nhà sẵn dùng được (đến ở được)
 • sự tạm nghỉ việc
  • Mettre un fonctionnaire en disponibilité
   cho một viên chức tạm nghỉ việc
 • (số nhiều) tiền của sẵn có, vốn sẵn có
  • Utiliser ses disponbilités
   sử dụng tiền của sẵn có của mình
Related search result for "disponibilité"
Comments and discussion on the word "disponibilité"