Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
dureté
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • tính cứng, tính rắn; độ rắn
  • La dureté du diamant
   tính rắn của kim cương
 • (nghệ thuật) sự thiếu uyển chuyển, sự thiếu hài hòa
  • Dureté des traits
   những nét thiếu uyển chuyển
  • Dureté des couleurs
   màu sắc thiếu hài hòa
 • sự khó khăn, sự khó nhọc
  • Dureté du temps
   sự khó khăn của thời buổi
  • Dureté du voyage
   sự khóc nhọc của cuộc đi xa
 • sự khó chịu, sự khắc nghiệt
  • Dureté du froid
   cái rét khắc nghiệt
 • sự xẵng, sự nghiệp ngã, sự tàn nhẫn
  • Dureté de la voix
   giọng xẵng
  • Dureté de caractère
   tính nết tàn nhẫn
 • (số nhiều) lời nói xẵng; cách cư xử tàn bạo
Related search result for "dureté"
 • Words pronounced/spelled similarly to "dureté"
  dureté durit
Comments and discussion on the word "dureté"