Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
envaser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • lấp bùn đầy
  • égout envase
   cống lấy đầu bùn
 • dìm xuống bùn, làm sụt xuống bùn
  • Barque envasée
   thuyền sụt xuống bùn
Related search result for "envaser"
Comments and discussion on the word "envaser"