Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
envisager
Jump to user comments
ngoại động từ
 • xem xét
  • Envisager les choses sous tel aspect
   xem xét sự vật dưới phương diện nào đó
 • chú ý tới, nhằm
  • Des gens qui n'envisagent que l'intérêt
   những người chỉ chú ý tới lợi lộc
 • dự kiến
  • Evisager le pire
   dự kiến tình thế xấu nhất
 • dự định
  • Envisager de faire quelque chose
   dự định làm việc gì
Related search result for "envisager"
Comments and discussion on the word "envisager"