Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
exprimer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • biểu đạt, biểu lộ, tỏ bày; biểu thị
  • Exprimer sa douleur
   biểu lộ sự đau đớn của mình
  • Exprimer le beau
   biểu thị cái đẹp
 • (văn học) ép lấy (nước)
  • Exprimer le jus d'un citron
   ép lấy nước quả chanh
Related words
Related search result for "exprimer"
Comments and discussion on the word "exprimer"