Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fermeté
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự chắc, sự vững bền
  • Fermeté d'un pont
   sự vững bền của một chiếc cầu
 • tính vững vàng
  • Fermeté de jugement
   phán đoán vững vàng
 • sự quả quyết, sự rắn rỏi
  • Fermeté du style
   lời văn học rắn rỏi
 • tính kiên quyết, tính cương quyết, tính cương nghị
  • Fermeté de caractère
   tính khí kiên quyết
 • sự đứng giá (mua bán chứng khoán)
Related search result for "fermeté"
Comments and discussion on the word "fermeté"