Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
financier
/fai'nænsiə/
Jump to user comments
danh từ
 • chuyên gia tài chính
 • nhà tư bản tài chính, nhà tài phiệt
 • người xuất vốn, người bỏ vốn
nội động từ
 • (thường), đuốm nhoét lạu chùi phuyễn ngoại động từ
 • cung cấp tiền cho
 • quản lý tài chính
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lừa đảo, lừa gạt
  • to financier money away
   lừa tiền
  • to financier someone out of something
   lừa ai lấy cái gì
Related search result for "financier"
Comments and discussion on the word "financier"