Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
gondoler
Jump to user comments
nội động từ
 • cong mũi lên (thuyền)
 • phồng lên; cong, vênh
  • Vernis qui gondole
   lớp sơn phồng lên
  • Planche qui gondole
   tấm ván vênh
Related words
Related search result for "gondoler"
Comments and discussion on the word "gondoler"