Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
guindé
Jump to user comments
tính từ
 • giả tạo, ra vẻ trịnh trọng
  • Personnage guindé
   nhân vật ra vẻ trịnh trọng
 • khoa trương
  • Style guindé
   văn khoa trương
Related words
Related search result for "guindé"
Comments and discussion on the word "guindé"