Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
honnêtement
Jump to user comments
phó từ
 • lương thiện, trung thực, đứng đắn, chính trực
  • Gagner honnêtement sa vie
   kiếm ăn lương thiện
 • thực thà, thực
  • Honnêtement, n'étiez-vous pas au courant?
   thực anh không được biết à?
 • xứng đáng; tạm được, phải chăng
 • (từ cũ; nghĩa cũ) lịch sự
  • Accueillir quelqu'un fort honnêtement
   tiếp đón ai khá lịch sự
Related search result for "honnêtement"
Comments and discussion on the word "honnêtement"