Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
horreur
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự khiếp sợ, sự ghê rợn
  • Être pâle d'horreur
   khiếp sợ tái người đi
 • sự ghê tởm
  • L'horreur du crime
   sự ghê tởm tội ác
 • cái làm ghê rợn, điều ghê tởm
 • (số nhiều) điều khủng khiếp, cảnh ghê rợn
  • Les horreurs de la guerre
   những cảnh ghê rợn của chiến tranh
 • (số nhiều) điều xấu xa, điều tục tằn
  • Dire des horreurs
   nói những điều tục tằn
 • (thân mật) người xấu như ma lem
  • Sans être une horreur, elle est loin d'être jolie
   không phải là một người xấu như ma len, chị ta cũng chẳng phải một người đẹp
thán từ
 • khiếp quá! tởm quá!
  • De la calomnie! horreur!
   vu khống! tởm quá!
Related words
Related search result for "horreur"
Comments and discussion on the word "horreur"