Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
inquiétude
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự lo lắng, mối lo lắng
  • Son état me donne de l'inquiétude
   tình trạng của nó làm cho tôi lo lắng
  • J'ai des inquiétudes à son sujet
   tôi (có những mối) lo lắng về nó
 • (văn học) sự không thỏa lòng
 • (từ cũ; nghĩa cũ) sự động đậy, sự không đứng yên
 • (văn học) từ cũ; nghĩa cũ nỗi day dứt, nỗi bứt rứt, nỗi khắc khoải
 • (số nhiều, từ cũ; nghĩa cũ) sự nhức nhối, khó chịu
  • Avoir des inquiétudes dans les mollets
   nhức nhối khó chịu ở bắp chân
Related words
Related search result for "inquiétude"
Comments and discussion on the word "inquiétude"