Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
lens
/lenz/
Jump to user comments
danh từ
 • thấu kính
  • positive lens
   thấu kính hội tụ
  • negative lens
   thấu kính phân kỳ
 • kính lúp; kính hiển vi
 • ống kính (máy ảnh)
ngoại động từ
 • chụp ảnh; quay thành phim
Related search result for "lens"
Comments and discussion on the word "lens"