Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
marteler
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đập búa, nện búa, quai búa, rèn, gò (bằng búa)
  • Marteler le fer sur l'enclume
   rèn sắt trên đe
 • nện, thụi
  • Il lui martelait la figure à coups de poing
   nó thụi cho ông ta hàng cú đấm vào mặt
 • (nghĩa bóng) dằn từng tiếng
  • Marteler les vers
   đọc thơ dằn từng tiếng
nội động từ
 • làm tổ (chim mồi)
Related search result for "marteler"
Comments and discussion on the word "marteler"