Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
nameless
/'neimlis/
Jump to user comments
tính từ
 • không tên, vô danh
  • a nameless grave
   nấm mồ vô danh
  • a person who shall be nameless told me the news
   một người mà tôi không muốn nói tên đã nói cho tôi biết tin đó
 • không tiếng tăm, không tên tuổi, không ai biết đến
 • không thể nói ra, không thể tả xiết; không thể đặt tên được, xấu xa, gớm guốc
  • a nameless longing
   niềm ao ước không thể tả xiết được
  • nameless vices
   những thói xấu gớm guốc
Related words
Comments and discussion on the word "nameless"