Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
noircir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm đen đi, làm sạm đi, bôi đen
  • Charbon qui noircit les mains
   than làm đen tay
 • (văn học) bôi nhọ
  • Noircir la réputation de quelqu'un
   bôi nhọ danh dự của ai
  • noircir du papier
   (thân mật) viết lách
nội động từ
 • đen đi, sạm đi
  • Peau qui noircit au soleil
   da sạm đi ngoài nắng
Related words
Related search result for "noircir"
Comments and discussion on the word "noircir"