Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
officier
Jump to user comments
nội động từ
 • (tôn giáo) làm lễ, đứng chủ lễ
 • tiến hành trịnh trọng
  • bien officier à table
   (thân mật) ăn uống lu bù
danh từ giống đực
 • viên chức
  • Officier de l'état civil
   viên chức hộ tịch
 • sĩ quan
 • người được thưởng huân chương
  • Officier de l'Instruction publique
   người được thưởng huân chương giáo dục hạng nhất
  • officier de balai
   sĩ quan không chuyên môn
  • officier de guérite
   lính quèn
  • officier de paix
   sĩ quan cảnh sát
  • officier de santé
   y sĩ
  • officier ministériel
   viên chức tư pháp
  • officiers généraux
   tướng lĩnh
  • officiers subalternes
   sĩ quan cấp uý
  • officiers supérieurs
   sĩ quan cấp tá
Related search result for "officier"
Comments and discussion on the word "officier"