Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
parhelion
/pɑ:'hi:ljən/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều parhelia /pɑ:hi:ljə/
  • (thiên văn học) mặt trời giả, mặt trời ảo
Related words
Related search result for "parhelion"
Comments and discussion on the word "parhelion"