Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
récompenser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • thưởng
  • Récompenser un bon élève
   thưởng một học sinh giỏi
 • trừng phạt
  • Récompenser un traître de ses perfidies
   trừng phạt một kẻ phản bội vì những hành động nham hiểm của nó
 • (từ cũ; nghiã cũ) đền bù
  • Récompenser le temps perdu
   đền bù lại thì giờ đã mất
Related search result for "récompenser"
Comments and discussion on the word "récompenser"