Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
réussite
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • thành công
  • Être fier de sa réussite
   tự hào về thành công của mình
  • c'est une réussite
   đó là một thành công
 • sự thi đỗ
 • (đánh bài) (đánh cờ) sự phá trận
  • Faire une réussite pour se distraire
   phá trận để giải trí
Related search result for "réussite"
Comments and discussion on the word "réussite"