Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
racornir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm chai cứng
  • Le toucher du violon racornit le bout des doigts
   bấm đàn viôlông làm chai cứng đầu ngón tay
  • racornir le coeur
   (nghĩa bóng) làm chai cứng cõi lòng
Related search result for "racornir"
Comments and discussion on the word "racornir"