Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
raffinement
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự tinh tế, sự tế nhị, sự thanh tao
  • Raffinement dans les manières
   sự tế nhị trong phong cách
 • (nghĩa xấu) sự tinh vi
  • Raffinement de cruauté
   sự hung ác tinh vi
 • sự cầu kỳ, cái cầu kỳ, điều cầu
  • Les raffinements du luxe
   những sự cầu kỳ trong xa xỉ
  • Un amateur de raffinements gastronomiques
   người ham thích những món ăn cầu kỳ
 • biểu hiện tinh vi
  • Cette fausse modestie n'est qu'un raffinement de l'orgueil
   cái khiêm tốn giả tạo ất chỉ là một biểu hiện tinh vi của tính kiêu ngạo
Related words
Related search result for "raffinement"
Comments and discussion on the word "raffinement"