Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rattle
/rætl/
Jump to user comments
danh từ
 • cái trống lắc, cái lúc lắc (đồ chơi trẻ con)
 • (động vật học) vòng sừng (ở đuôi của rắn chuông)
 • (thực vật học) cây có hạt nổ tách (khi quả chín)
 • tiếng nổ lốp bốp; tiếng lách cách, tiếng lạch cạch (của cánh cửa, xe bò...); tiếng lộp bộp (mưa...)
  • the rattle of shutters
   tiếng cánh cửa chớp rung lạch cạch
 • tiếng rầm rầm, tiếng huyên náo
 • tiếng nấc hấp hối ((cũng) dealth rattle)
 • chuyện huyên thiên, chuyện ba hoa; người lắm lời, người hay nói huyên thiên
nội động từ
 • kêu lách cách, kêu lạch cạch; rơi lộp bộp (mưa...)
  • the windows rattled
   cửa sổ lắc lạch cạch
 • chạy râm rầm (xe cộ...)
  • the tram rattled through the streets
   xe điện chạy rầm rầm qua phố
 • nói huyên thiên, nói liến láu
ngoại động từ
 • làm kêu lách cách, làm kêu lạch cạch; rung lách cách, khua lạch cạch...
  • the wind rattles the shutters
   gió rung cánh cửa chớp kêu lạch cạch
 • (+ off, out, away) đọc liến láu, đọc thẳng một mạch (bài học, bài diễn văn)
  • to rattle off one's lesson
   đọc bài học một mạch
 • vội thông qua (một dự luật...)
  • to rattle a bill through the House
   vội vã đem ra nghị viện thông qua một dự luật
 • (từ lóng) làm hồi hộp, làm bối rối, làm lo sợ, làm lo lắng, làm ngơ ngác...
  • don't get rattled over it
   đừng sợ gì, đừng có việc gì phải cuống lên
IDIOMS
 • to rattle up
  • (hàng hải) kéo lên (neo)
  • làm vui lên, làm hăng lên, làm phấn khởi
 • to rattle the sabre
  • (nghĩa bóng) đe doạ gây chiến tranh
Related words
Related search result for "rattle"
Comments and discussion on the word "rattle"