Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sévère
Jump to user comments
tính từ
 • nghiêm, nghiêm khắc
  • Un maître sévère
   ông thầy nghiêm khắc
  • Punition sévère
   sự trừng phạt nghiêm khắc
 • nghiêm ngặt
  • Morale sévère
   đạo đức nghiêm ngặt
  • Economie sévère
   tiết kiệm nghiêm ngặt
 • nghiêm trang
  • Une beauté sévère
   vẻ đẹp nghiêm trang
 • khô khan, không hoa mỹ
  • Architecture sévère
   kiến trúc khô khan
 • nặng, nặng nề
  • Pertes sévères
   tổn thất nặng
Related search result for "sévère"
Comments and discussion on the word "sévère"