Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
saccadé
Jump to user comments
tính từ
 • giật giật, từng đợt, từng hồi, đứt khúc
  • Respiration saccadée
   hơi thở đứt khúc
 • trúc trắc
  • Style saccadé
   lời văn trúc trắc
Related search result for "saccadé"
Comments and discussion on the word "saccadé"