Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
saisissant
Jump to user comments
tính từ
 • đột ngột, thình lình
  • Froid saisissant
   rét đột ngột
 • làm xúc động, cảm động
  • Spectacle saisissant
   cảnh tượng cảm động
 • (luật học, pháp lý) tịch biên
  • Partie saisissante
   bên tịch biên
danh từ giống đực
 • người tịch biên
Related search result for "saisissant"
Comments and discussion on the word "saisissant"