Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se venger
Jump to user comments
tự động từ
 • trả thù, báo thù
  • Se venger d'un affront
   báo thù một điều lăng nhục
 • bù vào
  • Il se vengea de sa déconvenue en usant des termes les plus sévères
   bù vào nỗi thất vọng, ông ta dùng những từ ngữ gay gắt nhất
 • được trả thù
  • Une insulte qui se venge
   một điều lăng nhục được trả thù
Related search result for "se venger"
Comments and discussion on the word "se venger"