Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
smote
/smait/
Jump to user comments
danh từ
 • (thông tục) cái đánh cái đập
 • sự làm thử, sự cố gắng
ngoại động từ smote; smitten
 • đập, vỗ
  • to smite one's hands together
   vỗ tay
  • an idea smote him
   anh ta nảy ra một ý kiến
 • làm thất bại, đánh thắng
  • to smite somebody hip and thigh
   đánh bại ai hoàn toàn
 • trừng phạt
  • his conscience smote him
   lương tâm trừng phạt hắn
 • ((thường) động tính từ quá khứ) bị hoành hành, bị mê hoặc, bị ám ảnh
  • a city smitten with plague
   một thành phố bị bệnh dịch hoành hành
  • to be smitten with a desire
   bị một ước vọng ám ảnh
  • to be smitten with dread
   khiếp sợ bàng hoàng
 • đập mạnh vào (trí óc), gây ấn tượng mạnh mẽ; làm say mê
  • to smite someone with one's charms
   làm ai say mê vì sắc đẹp của mình
 • (từ cổ,nghĩa cổ), (đùa cợt) tát, vả, đánh
  • to smite somebody on the check
   vả vào má ai
nội động từ
 • đập mạnh, vỗ mạnh, phả vào
  • waver smote upon the cliff
   sóng vỗ vào vách đá
  • sun's rays smiting upon him
   ánh nắng phả vào người nó
Related search result for "smote"
Comments and discussion on the word "smote"