Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
smooth
/smu:ð/
Jump to user comments
tính từ
 • nhẫn, trơn, mượt; bằng phẳng, lặng
  • sea as smooth as a mill-pond
   biển lặng
  • smooth hair
   tóc mượt
 • trôi chảy, êm thấm
  • a smooth crossing
   một cuộc đi biển yên sóng lặng
 • êm, dịu; nhịp nhàng uyển chuyển
  • smooth voice
   tiếng dịu dàng
  • smooth spirit
   rượu (uống) êm
  • smooth verse
   thơ nhịp nhàng uyển chuyển
 • hoà nhã, lễ độ
  • smooth temper
   thái độ hoà nhã
 • ngọt xớt
  • smooth words
   lời nói ngọt xớt
  • smooth manners
   thái độ ngọt xớt
  • smooth things
   những lời khen ngọt để lấy lòng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) hết sức thú vị, khoái, rất dễ chịu
  • a smooth time
   thời gian hết sức thú vị
IDIOMS
 • to be in smooth water
  • (xem) water
 • smooth face
  • mặt làm ra vẻ thân thiện
danh từ
 • sự vuốt cho mượt
  • to give one's hair a smooth
   vuốt tóc cho mượt
 • phần nhẵn (của cái gì)
 • (hàng hải) lúc biển yên sóng lặng
ngoại động từ
 • làm cho nhẵn; san bằng
 • giải quyết; dàn xếp, làm ổn thoả
  • to smooth away differences
   giải quyết những sự bất đồng
  • to smooth the way with the authorities
   dàn xếp (làm đủ thủ tục) với các nhà chức trách
 • che giấu, làm liếm (khuyết điểm)
 • gọt giũa (văn)
nội động từ
 • lặng, yên lặng (biển); dịu đi (cơn giận)
Related search result for "smooth"
Comments and discussion on the word "smooth"