Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
staves
/stɑ:f/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều staves, staffs
 • gậy, ba toong
 • gậy quyền (gậy biểu thị chức vị quyền lực)
 • cán, cột
 • chỗ dựa, chỗ nương tựa
  • to be the staff of someone
   là chỗ nương tựa của ai
 • (kỹ thuật) cọc tiêu, mia thăng bằng
 • (y học) dụng cụ mổ bóng đái
 • hiệu lệnh đường thông (cho người lái xe lửa)
 • (số nhiều staffs) (quân sự) bộ tham mưu
  • regimental staff
   bộ tham mưu trung đoàn
  • staff officer
   sĩ quan tham mưu
 • (số nhiều staffs) ban, bộ
  • editorial staff of a newspaper
   ban biên tập một tờ báo
 • (số nhiều staffs) toàn thể cán bộ nhân viên giúp việc, biên chế; bộ phận
  • teaching staff
   bộ phận giảng dạy
 • (số nhiều staves) (âm nhạc) khuông nhạc ((cũng) stave)
IDIOMS
 • staff of life
  • bánh mì (coi như thức ăn cơ bản nuôi sống con người)
ngoại động từ
 • bố trí cán bộ nhân viên cho (một cơ quan); cung cấp cán bộ nhân viên cho (một cơ quan)
  • to staff an office with capable cadres
   bố trí cán bộ có khả năng cho một cơ quan
Related search result for "staves"
 • Words pronounced/spelled similarly to "staves"
  staves stipes
Comments and discussion on the word "staves"