Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
surabondant
Jump to user comments
tính từ
 • thừa thãi, có thừa
  • Production surabondante
   sản xuất thừa thãi
 • (nghĩa bóng) chan chứa, tràn đầy
  • Bonheur surabondant
   hạnh phúc chan chứa
Related search result for "surabondant"
Comments and discussion on the word "surabondant"