Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
surmonter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đặt trên
  • Statue qui surmonte une colonne
   pho tượng đặt trên một cột trụ
 • (nghĩa bóng) vượt qua; chế ngự
  • Surmonter les obstacles
   vượt qua những trở ngại
  • Surmonter sa peur
   chế ngự được sự sợ hãi
 • (từ cũ, nghĩa cũ) tràn ngập (nghĩa đen) nghĩa bóng
 • (từ cũ, nghĩa cũ) trội hơn, át hẳn
Related search result for "surmonter"
Comments and discussion on the word "surmonter"