Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tiédeur
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • trạng thái ấm
  • Tiédeur de l'eau
   trạng thái ấm của nước, nước ấm
 • (số nhiều, (văn học)) khí trời ấm áp
  • Les premières tiédeurs du printemps
   khí trời ấm áp đầu xuân
 • (nghĩa bóng) sự hững hờ, sự lạnh nhạt
  • La tiédeur du voisin
   sự hững hờ của người hàng xóm
Related words
Related search result for "tiédeur"
Comments and discussion on the word "tiédeur"