Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
transporteur
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • người chuyên chở, người nhận chuyên chở
 • máy chuyển tải, thiết bị vận chuyển
  • Transporteur aérien
   băng tải treo; đường cáp treo
  • Transporteur à câbles
   đường cáp treo vận chuyển
  • Transporteur à courroie
   băng tải
  • Transporteur à écailles
   băng tải (dạng) tấm xếp khớp
  • Transporteur à éléments d'acier articulés
   băng tải (dạng) tấm sắt xếp khớp
  • Transporteur à air
   máy chuyển tải dùng khí nén
  • Transporteur à barreaux
   băng chuyển tải có thanh gạt
  • Transporteur à raclettes/transporteur à racloirs
   băng tải gạt
  • Transporteur à rateaux
   băng tải cào
  • Transporteur à secousses/transporteur vibrant
   băng tải rung
  • Transporteur à chaîne
   băng tải xích
  • Transporteur continu
   băng tải vô tận, băng tải khép kín
  • Transporteur à galets/transporteur à rouleaux
   băng tải con lăn, băng lăn chuyển tải
  • Transporteur à godets
   băng gàu chuyển tải
 • (sinh vật học; sinh lý học) chất tải, vật tải
  • Transporteur d'hydrogène
   chất tải hydro
tính từ
 • chuyên chở, vận tải
  • Voiturier transporteur
   người chủ xe vận tải
Related search result for "transporteur"
Comments and discussion on the word "transporteur"