Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
wolves
/wulf/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều wolves
 • (động vật học) chó sói
 • người tham tàn, người độc ác, người hung tàn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người hay chim gái
IDIOMS
 • to be as hungry as a wolf
  • đói ngấu
 • to cry wolf
  • (xem) cry
 • to have (hold) the wolf by the ears
  • ở vào tình thế nguy hiểm, tiến lui đều khó
 • to keep the wolf from the door
  • đủ nuôi sống bản thân và gia đình
 • wolf in sheep's clothing
  • chó sói đội lốt cừu; kẻ giả nhân giả nghĩa, kẻ khẩu phật tâm xà
ngoại động từ
 • ngốn, nuốt ngấu nghiến
  • to wolf [down] one's food
   nuốt ngấu nghiến đồ ăn
Related search result for "wolves"
 • Words pronounced/spelled similarly to "wolves"
  wolfish wolves
Comments and discussion on the word "wolves"