Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
éloigné
Jump to user comments
tính từ
 • xa, xa xôi
  • Lieu éloigné
   nơi xa
  • Parents éloignés
   bà con xa
  • Cause éloignée
   nguyên nhân xa
Related words
Related search result for "éloigné"
Comments and discussion on the word "éloigné"